Bokgaver til småbarn

Bokgaver til småbarn

I Les for meg!-prosjektet får alle samiske småbarnsfamilier med baby født i 2021-23 delt ut en bokveske ved helsekontroll på helsestasjonen. 

I prosjektet har vi utgitt boka Revungen med samisk tekst for de minste. Den er også utgitt som videobok, som du kan lese og høre på nett. I tillegg til boka har vi gitt ut et teksthefte til samme boka med lengre tekst for de litt større barna.

Disse utgivelsene, sammen med en tøyveske, kan helsestasjonen bestille fra Sametinget for å dele ut til foreldre ved helsekontroll i løpet av de første to leveårene. 

Ved helsekontroll inviteres foreldre til å henvende seg til det lokale biblioteket for å bli bedre kjent med biblioteket og låne mer samiske bøker til barnet. Familien får et gavekort fra helsestasjonen til biblioteket til å hente gavebøker til barnet.    

Bokgave fra biblioteket til 2- og 4-åringen   

De litt større barna får ved 2- og 4-årskontrollen et gavekort til biblioteket for å hente seg en bok og bli kjent med sitt lokale bibliotek. Familien får boka i en tøyveske sammen med informasjonsmateriale. 

Disse to bøkene sender vi gratis til biblioteker i de kommunene som ønsker å være med på tiltaket. Bøkene kan være andre enn de vi nevner her. 

Ved 2-årskontrollen får barna boka Milli ja Bolfi - Milli jávká - Milli gáhtu//Millie gon Bolfieh - Millie gaarvene.

Ved 4-årskontrollen får barna boka Lilli, áddjá ja guovsagis (Lilli, farfar och norrskenet) etter ønsket samisk språk.

I gavepakken finnes også informasjonsbrosjyrer om lesing og språkutvikling, samt boktipsbrosjyrer. 

Last ned brosjyrer og hefter som er laget for prosjektet

Har du spørsmål?

Päivi Alanen
Ráddeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 77