Små barns språkutvikling – brosjyrer

Små barns språkutvikling – brosjyrer

Her er enkle oversikter over barnets språk i alderen seks måneder, ett år, atten måneder og tre år.

 

Oversiktene er oversatt på samisk av Kulturrådet i Sverige, som en del av informasjonsmateriell til den svenske lesekampanjen. Tekstene er redigert for dette prosjektet av Sametinget i Norge.

Bruk oversiktene som utgangspunkt i samtaler med foreldre og andre som jobber med små barn. 

Brosjyrer:

Sørsamisk språkbrosjyre (PDF, 204 kB)

Lulesamisk språkbrosjyre (PDF, 214 kB)

Nordsamisk språkbrosjyre (PDF, 165 kB)

Sametinget utgir denne brosjyren på norsk i samarbeid med Foreningen !les:

Norsk Bokstartbrosjyre (PDF, 241 kB)

Foldere som kan brettes:

Språkbrosjyre-folder sørsamisk (PDF, 170 kB)

Språkbrosjyre-folder lulesamisk (PDF, 182 kB)

Språkbrosjyre-folder nordsamisk (PDF, 155 kB)

Sametinget utgir denne brosjyren på norsk i samarbeid med Foreningen !les:

Bokstartbrosjyre-folder norsk (PDF, 236 kB)