Om lesing – les sammen

Om lesing – les sammen

Høytlesning for barna fra de er små øker vesentlig barnets ordforråd.

Barnet blir tryggere med å bruke samisk. Forskningen viser at de første årene i et barns liv legger grunnlaget for læring og sosial utvikling. Positive erfaringer med bøker og lesing skaper gode forutsetninger til senere lese- og skriveopplæringen. Voksne kan bli gode rollemodeller i lesing.

Jo større betydning bøker har i barnas liv fra de er små, jo mer forberedt er de til å lære å lese når de begynner på skolen.

10 gode grunner til å lese for barnet: 

 • Det er rolig og koselig å bli lest for!
 • Når vi leser, øker vi ordforråd og språkforståelse hos barnet
 • Dere får en felles opplevelse
 • Dere får mer å snakke om
 • Språket blir bedre
 • Barnet lærer å lytte
 • Dere øker barnets forståelse for andre mennesker og levemåter
 • Barnet får økt selvforståelse ved å gjenkjenne seg selv og andre i bøkene
 • Høytlesing stimulerer fantasi, følelser, lek og drømmer hos barnet
 • Kunnskapen økes – barnet lærer mer

Les sammen ofte, helst hver dag!

Helt fra barna er ganske små, kan du ha lesestund sammen med barnet ditt.

Gjennom kjærlige og trygge relasjoner vil du bidra til at barnets språkferdigheter utvikler seg på en god måte.

Start tidlig!

Finn bøker som er tilpasset barnets alder. På biblioteket finner du bøker til ulike aldersgrupper. Noen bøker vil være favoritter, og barnet ditt vil at du skal lese boka om, og om igjen. Ha bøkene lett tilgjengelig for barnet.

Lesetips

 • Slå av musikk, TV, og legg vekk telefonen (stillemodus)
 • Plasser barnet godt inn i armkroken
 • Følg barnets oppmerksomhet og interesse. Lesestundene kan være korte. Bruk stemmen din for å skape interesse.
 • Det er viktig at du også slapper av og koser deg.
 • Lesing er sanselig, så la barnet ta på boka, og bli kjent med den.
 • Se sammen på bildene, og prat om de. Teksten hjelper deg.
 • Et godt råd kan være å lese når barnet har spist, og er opplagt, mett og fornøyd.
 • Involver familien, og andre nærkontakter. Søsken og besteforeldre kan også lese høyt for barnet.
 • Etter hvert vil barnet vise forventninger og ta initiativ til lesestund.

Involver familien!

Oppmuntre eldre søsken, besteforeldre og andre voksne også å lese for den lille. Det er en fin måte å styrke felleskap på. Det er å skape lesende rollemodeller og vise at også du og andre voksne har glede av å lese.