Stjernesamlingen

Stjernesamlingen

Stjernesamlingen omfatter ca 1200 titler, som omhandler samiske forhold eller er skrevet på et av de samiske språkene. Majoriteten av titlene er eldre enn 100 år gamle.

Samlingen inneholder antikvariske, sjeldne, eldre og verdifulle bøker og tidsskrifter, samt noen kart helt tilbake til 1669. I tillegg inneholder den enkelte titler fra de siste 100 årene av spesiell verdi.

Samlingen er nylig blitt gjennomgått og alle titlene er nå registrert i biblioteksystemet. De er dermed søkbare på lik linje med andre dokumenter.

De fleste av dokumentene i stjernesamlingen har utlånseksemplar plassert i magasinet, men eksemplarene i stjernesamlingen er ikke til hjemlån. De kan i noen tilfeller hentes frem og leses i biblioteket.

Utgivelsene i stjernesamlingen fordeler seg pr. dags dato slik:

  • Omtrent 10 titler fra 1600-tallet
  • 80 titler fra 1700-tallet
  • 430 titler fra 1800-tallet

Av de eldste bøkene i samlingen kan nevnes Manuale Lapponicum av Olaus Stepani Graan (Stockholm 1669) og Lapponia av Johannes Schefferus, i flere utg. fra 1674 og framover.