Urfolkssamling

Urfolkssamling

Sametingets bibliotek opprettet i 2014 en egen urfolkssamling.

Urfolkssamlingen inneholder dokumenter om urfolk i hele verden, og teller pr. dags dato omkring 200 titler. Dermed er bøker Sametinget har samlet og fått i gave blitt registrert og gjort tilgjengelig for utlån/fjernlån.