Kultur- ja valáštallanstipeanda

Kultur- ja valáštallanstipeanda

Ohcanáigemearri: 4.12.20.

Áigumuš kultur- ja valáštallanstipeanddain lea movttiidahttit sámi nuoraid searvat dáidagii, kultuvrii ja valáštallamii. Njeallje stipeandda á ru. 25 000 juhkkojuvvojit. Stipeanddat galget juhkkojuvvot ovttaskas olbmuide goappašiid sohkabealis. Sii geat ožžot stipeandda galget leat gaskal 16 ja 25 jagi boarrásat dan jagi go stipeanda juhkkojuvvo.

Kultur- ja valáštallanstipeandda ođđa ohcanáigemearri lea juovlamánu 4. b. 2020. Ohcamat mat leat sáddejuvvon dán beaivvi maŋŋá, eai meannuduvvo.

Fuom: Jus don leat vuollel 18 jagi boaris, de galgá ohcan sáddejuvvot du váhnema/ovddasteaddji "ID-porten" bokte.

 

Elektruvnnalaš ohcanskovvi