Om utbetaling

Til informasjon: Utbetaling av stipend til elever i videregående skole som har samisk i fagkretsen er dessverre forsinket. Vi har problemer med det nye tilskuddssystemet. Stipend vil utbetales så snart det er i orden, forhåpentligvis i løpet av uka.

Stipend for elever i videregående skole som har samisk i fagkretsen

Stipend for elever i videregående skole som har samisk i fagkretsen

Sametinget gir språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole som har samisk som fag i videregående skole.

Søknadsfristen er 31.03.22.

Logg inn i tilskuddsportalen

Søknadene for skoleåret 2021/22 kan sendes inn fra 25.01.22 til 31.03.22. Søknadene blir behandlet etterhvert som de kommer inn.

Legg merke til at dersom du er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til din forelder/foresatt.

Hvem kan få stipend?

 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.
 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk som fjernundervisning.
 • Elever som tar eksamen i samisk språk som privatist.
 • Personer som er norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland og som har rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.

For å få stipend må du være elev ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte fra Statens lånekasse for utdanning eller være tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland må være norske statsborgere, eller ha rett til å registrere seg som norsk statsborger og ha rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.

Hvor mye kan du få i stipend:

 • kr 10 000 til elever som har samisk som førstespråk
 • kr 6 000 til elever som har samisk som andrespråk – Samisk 2
 • kr 3 500 til elever som har samisk som andrespråk - Samisk 3 eller Samisk 4
 • kr 3 500 til elever som har samisk som fremmedspråk.

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Det må legges ved bekreftelse fra opplæringsstedet om at søker er heltidselev eller deltidselev som har hatt og fremdeles har opplæring i samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk. Bekreftelse er kun gyldig med opplæringsstedets stempel og signatur.
 • Privatister må sende inn bekreftelse på oppmelding til eksamen.
 • Elever som er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland må i tillegg sende inn informasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

For mer informasjon om vilkårene for stipendet:

Se regelverket for stipendet.

Regelverk for stipend for elever med samisk i videregående skole - søkerbasert tilskudd 2022 

Bekreftelse fra skolen/opplæringsstedet om opplæring i samisk (DOCX, 14 kB)

Logg inn i tilskuddsportalen

Har du spørsmål?

Anne Marie Hætta
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 58