Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager

Søknadsfrist: Åpen til 02.10.2023 kl. 15.00.

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Søknadsskjema - Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager

Mål for tilskuddsordningen:

 • Barnehagene får høyere kvalitet på samisk språk og kulturarbeid

Dette kan du få tilskudd til:

 • Språkutviklingsprosjekter (blant annet prosjekter som sámástahtte).
 • Lokale utviklingsprosjekter med vekt på samisk tradisjonelt arbeid.
 • Etablering av nye samiskspråklige barnehagetilbud.
 • Utvikling av barnehager som deltar i SáMOS utvikling

Hvem kan få tilskudd:

 • Barnehager som gir et samiskspråklig tilbud til samiske barn.
 • Barnehager som ønsker å gi et tilbud som fremmer samisk språk og kulturkompetanse for
  samiskspråklige barn.

Så mye kan du få i støtte:

 • Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 300 000 for alle prosjekter med unntak av prosjekter for etablering av samiske barnehagetilbud som kan få inntil kr 500 000 i tilskudd. Nedre grense for tilskudd er kr 30 000.
 • Godkjente utgifter på prosjekt er:
  • Lønn til samisk ressursperson.
  • Lønn til samisk språklige ansatte.
  • Innkjøp av forbruksmateriell og pedagogisk materiell til bruk av gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur.
  • Kompetanseheving innenfor samisk språk, kultur og samisk tradisjonelt arbeid.
 • Det ytes ikke tilskudd til følgende: vedlikehold, uspesifiserte utgifter og kostnader knyttet til daglig drift av virksomheten, sosiale utgifter, investeringer og rene utskiftninger. Med unntak for etablering av samiske barnehagetilbud som kan få dekket kostnader knyttet til investeringer.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager - søkerbaserte tilskudd 2023 (PDF, 238 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager

Har du spørsmål?

Anna Kristine Skum Hætta
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 48 42 57
Kathrine Anti
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 25
Mobil 90 63 98 06