Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager

Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager

Søknadsfrist: Åpen til 01.10.2022.

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Barnehagene får høyere kvalitet på samisk språk og kulturarbeid

Dette kan du få tilskudd til:

 • Språkutviklingsprosjekter (blant annet prosjekter som sámástahtte).
 • Lokale utviklingsprosjekter med vekt på samisk tradisjonelt arbeid.
 • Etablering av nye samiskspråklige barnehagetilbud.
 • Utvikling av pilotbarnehagene.

Hvem kan få tilskudd:

 • Barnehager som gir et samiskspråklig tilbud til samiske barn.
 • Barnehager som ønsker å gi et tilbud som fremmer samisk språk og kulturkompetanse for
  samiskspråklige barn.

Så mye kan du få i støtte:

 • Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 300 000 for alle prosjekter med unntak av prosjekter for etablering av samiske barnehagetilbud som kan få inntil kr 500 000 i tilskudd. Nedre grense for tilskudd er kr 40 000.
 • Godkjente utgifter på prosjekt er:
  • Lønn til samisk ressursperson.
  • Lønn til samisk språklige ansatte.
  • Innkjøp av forbruksmateriell og pedagogisk materiell til bruk av gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur.
  • Kompetanseheving innenfor samisk språk, kultur og samisk tradisjonelt arbeid.
 • Tilskudd til pilotbarnehager skal brukes til merutgifter i forbindelse med utvikling av barnehagene.
 • Slike merutgifter kan være utgifter til:
  • Kompetanseheving og tilhørende læringsmaterialer.
  • Lønn til vikarer ved utførelse av pilotbarnehageaktiviteter.
  • Lønn ved utviklingsarbeid som fører til mer planlegging og rapportering.
  • Reiser og opphold i forbindelse med kurs for pilotbarnehagene.
 • Det ytes ikke tilskudd til følgende: vedlikehold, uspesifiserte utgifter og kostnader knyttet til daglig drift av virksomheten, sosiale utgifter, investeringer og rene utskiftninger.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager - søkerbaserte tilskudd 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Bruk organisasjonens hovedorganisasjonsnummer. Underenhetenes org.nr skal ikke brukes.

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Har du spørsmål?

Anna Kristine Skum Hætta
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 48 42 57
Kathrine Anti
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 47 41 25