Tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager

Ny søknadsfrist:

Åpen søknadsfrist til 19.05.23 kl. 15.00.

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Ved ny etablering av samiske barnehage eller samisk avdeling etter søknadsfristen, kan barnehagen ta kontakt med Sametinget for å få mulighet til å søke.

Søknadsskjema - Tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager

Mål for tilskuddsordningen:

 • Samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager lærer samiske barn samisk språk og samisk kultur og tradisjoner.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Tiltak som utvikler og bygger barnehagetilbudet på samiske verdier, språk, kultur og tradisjonell kunnskap.

Hvem kan få tilskudd:

 • Samiske barnehager.
 • Barnehager med samisk avdeling.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

 • Grunnsatts pr. avdeling er inntil kr 75 500.
 • Inntil kr 47 600 pr. samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset oppad til to samiskspråklige ansatte pr avdeling. For deltidsstilling tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.
 • Sametingets tilskudd til samisk barnehagetilbud skal brukes til organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur. Tilskuddet kan ikke fondsavsettes.
 • Slike merutgifter kan være:
  • Lønn til samisktalende ansatte.
  • Honorar til ressurspersoner.
  • Utgifter i forbindelse med organisering av opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur.
  • Dekning av utgifter til kompetanseheving innen samisk språk, kulturforståelse, kulturkompetanse og kunnskaper i tradisjonelt samisk arbeid.
  • Innkjøp av forbruksmateriell og pedagogisk materiell til gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling - søkerbaserte tilskudd 2023 (PDF, 214 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager

Har du spørsmål?

Anna Kristine Skum Hætta
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon +47 78 48 42 57
Kathrine Anti
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 41 25