Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell til barnehager

Søknadsfrist 02.05.23 kl. 15.00.

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Søknadsskjema - Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell til barnehager

Mål for tilskuddsordningen:

  • Barnehager, barnehagelærere og utdanningsinstitusjoner har god tilgang på pedagogisk materiell med samisk innhold på samiske språk.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Språkstimulerende materiell som er egnet for barnehagebarn.
  • Barnehagefaglig pedagogisk materiell som er egnet for samiske barnehagelærere og barnehagelærerstudenter.

Hvem kan få tilskudd:

  • Forlag.
  • Fagmiljøer i samarbeid med barnehager med samisk barnehagetilbud.
  • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

  • Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse.
  • I tilfeller hvor prosjektet og dets kostnadsoverslag tilsier at det er nødvendig med faste beregningsregler, kan tilskuddet beregnes etter beregningsregler for utvikling av læremidler, så langt det er mulig. Dette gjelder prosjekter der det skal utvikles manustekst som utgjør stor andel av produktet, eksempelvis trykte temahefter, bøker eller digitale læringsressurser.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell for barnehager – Regelverk for søkerbaserte tilskudd 2023 (PDF, 229 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell til barnehager

Har du spørsmål?

Anna Kristine Skum Hætta
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 48 42 57
Kathrine Anti
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 25
Mobil 90 63 98 06