Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell til barnehager

Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell til barnehager

Søknadsfrist 02.05.22.

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

  • Barnehager, barnehagelærere og utdanningsinstitusjoner har god tilgang på pedagogisk materiell med samisk innhold på samiske språk.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Språkstimulerende materiell som er egnet for barnehagebarn.
  • Barnehagefaglig pedagogisk materiell som er egnet for samiske barnehagelærere og barnehagelærerstudenter.

Hvem kan få tilskudd:

  • Forlag som er registrert i Enhetsregisteret i Norge.
  • Fagmiljøer i samarbeid med barnehager med samisk barnehagetilbud som er registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

  • Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse.
  • I tilfeller hvor prosjektet og dets kostnadsoverslag tilsier at det er nødvendig med faste beregningsregler, kan tilskuddet beregnes etter beregningsregler for utvikling av læremidler, så langt det er mulig. Dette gjelder prosjekter der det skal utvikles manustekst som utgjør stor andel av produktet, eksempelvis trykte temahefter, bøker eller digitale læringsressurser.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell for barnehager – Regelverk for søkerbaserte tilskudd 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Bruk organisasjonens hovedorganisasjonsnummer. Underenhetenes org.nr skal ikke brukes.

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

  1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
  2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
  3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Har du spørsmål?

Anna Kristine Skum Hætta
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 48 42 57
Kathrine Anti
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 47 41 25