Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur

Åpen søknadsfrist frem til 01.12.23

Søknadsskjema - Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur

Mål for tilskuddsordningen:

 • Kvalitativ litteratur som er tilgjengelig på samisk.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Skjønnlitteratur med originalmanus på samiske språk.
 • Faglitteratur med originalmanus på samiske språk.
 • Oversettelser av skjønnlitteratur til samiske språk.
 • Lydbøker.
 • E-bøker.

Hvem kan få tilskudd:

 • Foretak.
 • Forlag/foretak som mottar direkte tilskudd til forlagsstøtte over Sametingets budsjett er ikke støtteberettiget over denne søkerbaserte ordningen.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Krav til søknaden:

 • Ferdigstilt samiskspråklig manus og avtale med forfattere og eventuelle illustratører skal være
 • vedlagt.
 • Faglig vurdering av manuskriptet fra forlagets redaktør eller ekstern fagkonsulent skal være vedlagt.
 • Ved søknad om oversetting skal en prøveoversettelse på minimum 2 sider vedlegges søknaden sammen med intensjonsavtale med oversetter. I tillegg skal kontrakt med rettighetshaver foreligge.

Andre vilkår for støtte:

Alle søknader som kommer på skjønnlitterære og faglitterære bøker skal også utgis i e-bokformat dersom det tildeles støtte fra Sametinget.

Det gjøres oppmerksom på at prosjekter som har mottatt støtte fra Sametinget skal sende manus til Sametingets CORPUS. For mer informasjon om hvordan dette kan gjøres, følg denne linken https://divvun.no/no/adm/legal/sd-contract.html . For ytterligere spørsmål angående CORPUS ta kontakt med feedback@divvun.no

Se regelverket.

Regelverk for prosjektstøtte til samisk litteratur - søkerbaserte tilskudd 2023 (PDF, 225 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur

 

Har du spørsmål?

Johan Matteus Triumf
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 48 42 81
Mobil 41 46 06 20
Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01