Opptak i duodjiregisteret

Opptak i duodjiregisteret

For å være kvalifisert til å søke om driftstilskudd og søke om velferdsordninger, må du være registrert i duodjiregistret.

Søknadsfrist: 01.06.2022. 

Hvem kan søke: 

  • Søker må kunne dokumentere å oppfylle kriterier for registrering i Sametingets valgmantall, men trenger ikke å være innført i manntallet. I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra dette kravet.
  • Søker må være innført i merverdiavgiftsmanntallet.
  • Søker må ha en omsetting av egenprodusert duodji på minimum kr 50.000 eks. mva.
  • Søker må ha realkompetanse og/eller formell kompetanse i samisk duodji, som skal dokumenteres.

For mer informasjon om dokumentasjonskrav og øvrige vilkår, se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen.

Elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål?

Vivi Pedersen
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 13