Duodjistipend

Duodjistipend

Søknadsfrist: 25.02.2021.

Hvem kan få tilskudd:

 • Elever i videregående skole som tar:
  • Vg1 Design og håndverk, med duodji som hoveddel av programfagene
  • Vg2 Design og duodji på heltid med duodji som hoveddel av programfagene Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene
 • ​​​Elever fra Norge som tar helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.
 • Studenter fra Norge som på heltid/deltid tar duodji ved Sámi allaskuvla på bachelor- og masternivå.

Hva kan man få tilskudd til:

Stipendet er for hele skoleåret/studieåret

Beregningsregler:

 • Elever i videregående skole og studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum: kr 10 000
 • Duodji på bachelor- og masternivå: deltid 30 studiepoeng kr 10 000, heltid 60 studiepoeng kr 20 000.

Krav til søknad:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Følgende vedlegg skal følge søknaden: Utdanningsinstitusjonene skal dokumentere følgende;
  • Opplysninger om eleven er heltidselev ved et lærested godkjent forutdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning

Elektronisk søknadsskjema 

Har du spørsmål?

Cecilie Samuelsen Fagerheim
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 05