Stipend for samiskspråklig digital innholdsproduksjon

Stipend for samiskspråklig digital innholdsproduksjon

Sametinget gir stipend til barn og unge for å oppmuntre de til å produsere samiskspråklig digitalt innhold.

Søknadsfrist: 01.05.21.

Søknader blir behandlet samlet etter endt søknadsfrist. Søknader sendt etter denne dato behandles ikke.

Legg merke til at dersom du er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til din forelder/foresatt.

Hvem kan få stipend?

  • Barn og unge mellom 13 – 25

Hvor mye kan du få i stipend:

  • Fra kr 14 000

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

  • Kort prosjektbeskrivelse. 
  • Planer om hvordan et eventuelt stipend vil bli brukt.

For mer informasjon om vilkårene for stipendet:

Se regelverket for Stipend for samiskspråklig digital innholdsproduksjon.

Elektronisk søknadsskjema

Regelverk for stipendordningen Stipend for samiskspråklig digital innholdsproduksjon (PDF, 353 kB)

Har du spørsmål?

Anne Kemi
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 48 42 44
Siv Marit Romsdal Eira
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 72