Stipend for høyere utdanning i lulesamisk eller sørsamisk, og samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område

Stipend for høyere utdanning i lulesamisk eller sørsamisk, og samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område

Sametinget gir stipend til studenter som tar høyere utdanning i lulesamisk språk eller sørsamisk språk, og til studenter fra markasamisk område som tar høyere utdanning i samisk språk.

Søknadsfrist for studier i vårsemesteret er 1. april.
Søknadsfrist for studier i høstsemesteret er 1. oktober.

Hvem kan søke om stipend:

 • Studenter på høgskoler og universiteter i Norge som er folkeregistrert i Norge, og tar høyere utdanning i sørsamisk eller lulesamisk i Norge eller Sverige.
 • Studenter fra markasamisk område som er folkeregistrert i Norge, og som tar høyere utdanning i samisk språk på høgskoler og universiteter i Norge eller Sverige.
 • Studenter som ikke er folkeregistrert i Norge, men er student i prioriterte studier ved høgskoler og universiteter i Norge.

Hvor mye kan du få i stipend:

 • Master- eller bachelorgrad pr semester  kr 15 000
 • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 15 000
 • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10 000
 • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5 000

Søknadsskjema:

 • Sametingets elektroniske søknadsskjema skal brukes.

Søknadsskjema for søker som ikke er folkeregistrert i Norge:

 • Søker som ikke er folkeregistrert i Norge, må selv ta kontakt med Sametinget for utlevering av særskilt søknadsskjema.
  • Underskrevet søknadskjema skal sendes med epost innen søknadsfristen - vårsemesteret 1. april og høstsemesteret 1. oktober.

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse på at du er student ved studiet du søker stipend til, og hvor mange studiepoeng du skal avlegge eksamen for.
 • Bekreftelse på at du har betalt semesteravgift for semesteret søknaden omfatter.

Rapportering:

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 1. oktober i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 1. februar påfølgende budsjettår.

Eksamensdokumentasjonen sendes samediggi@samediggi.no

For mer informasjon om vilkårene for stipendet:

Se regelverket for stipendet.

Elektronisk søknadsskjema 

Har du spørsmål?

Anne Marie Hætta
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 58