Stipend for høyere utdanning: Lærerutdanninger

Stipend for høyere utdanning: Lærerutdanninger

Søknadsfrister:

 • vårsemesteret 1. februar 
 • høstsemesteret 1. oktober

Vær oppmerksom på at du må søke om stipend 2 ganger pr studieår, både i høst- og vårsemesteret​​​​​​

​​​​​​Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2021

 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil ved Nord universitet
 • Annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Samisk grunnskolelærerutdanning master, 1-7 eller 5-10
 • Grunnskolelærerutdanning master med samisk i fagkretsen, 1-7 eller 5-10
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå:
  • Lektorutdanning 8-13
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
  • Yrkesfaglærerutdanning
  • Faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Hvem kan søke om stipend

 • Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning ved Sámi allaskuvla
 • Studenter i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet
 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge som er folkeregistrert i Norge, og som kan dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå

Stipendenes størrelse

Beregningsregler I:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen
  • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 25000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10000
  • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5000

Beregningsregler II:

 • Lektorutdanning 8-13
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
 • Yrkesfaglærerutdanning
 • Faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag
  • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 10000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 5000
  • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 3000

Beregningsregler III:

 • Barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert med samisk profil - deltid
  • Kr 18500 pr semester for studenter som følger studieprogresjonen i studiet, 8 semestre over 4 studieår

Søknadsskjema

 • Sametingets elektroniske søknadsskjema skal brukes. Innlogging til søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Søknadsskjema for søker som ikke er folkeregistrert i Norge

 • Søker som er student ved Sámi allaskuvla eller i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet - og ikke folkeregistrert i Norge - må selv ta kontakt med Sametinget for utlevering av særskilt søknadsskjema.
  • Underskrevet søknadskjema skal sendes med epost innen søknadsfristen – vårsemesteret 1. februar og høstsemesteret 1. oktober.

Dokumentasjon som skal følge søknaden

 • Bekreftelse på at du er student ved studiet du søker stipend til, og hvor mange studiepoeng du skal avlegge eksamen for.
 • Bekreftelse på at du har samisk språk i fagkretsen dersom du ikke er student ved en samisk grunnskolelærerutdanning.
 • Bekreftelse på at du har betalt semesteravgift for semesteret søknaden omfatter
 • Bekreftelse på avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå (gjelder ikke for studenter i samisk barnehage- eller grunnskolelærerutdanning)
 • Søkere til barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert med samisk profil - deltid
  • skal dokumentere ansettelsesforhold i minst 25% stilling i samisk barnehage eller samisk avdeling i ordinær barnehage, eller avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå

Rapportering

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.10.2021
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02.2022

Regelverk stipend høyere utdanning 2021 (PDF, 387 kB)

Har du spørsmål?

Heidi Oline Salmi
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 46
Ulrika Blind
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 27