Stipend for høyere utdanning: Videreutdanning i samisk språk for lærer

Stipend for høyere utdanning: Videreutdanning i samisk språk for lærer

Søknadsfrist:

  • Søknadsfrist for studier i vårsemesteret er 1. mars.
  • Søknadsfrist for studier i høstsemesteret er 1. oktober.

Vær oppmerksom på at du må søke om stipend 2 ganger pr studieår, både i høst- og vårsemesteret.​​​​​​

Du kan få stipend dersom du:

  • har avlagt avsluttende eksamen i førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller lektorutdanning,
  • innehar undervisningsstilling i grunnskolen,
  • studerer samisk språk som gir undervisningskompetanse i grunnskolen 1-7 eller 5-10 og
  • kan dokumentere eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående skole eller tilsvarende nivå.

Søker skal være folkeregistrert i Norge.

Beregningsregler:

  • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 10 000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 5 000

Rapportering:

  • Dokumentasjon for gjennomført eksamen i vårsemesteret skal leveres innen 01.10.21
  • Dokumentasjon for gjennomført eksamen i høstsemesteret skal leveres innen 01.03.22

Sametingets elektroniske søknadsskjema skal brukes.

Søknadsskjema

Har du spørsmål?

Heidi Oline Salmi
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 46
Ulrika Blind
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 27