Litteratur

Litteratur

Søknadsfrist: 15.03.21 og 01.10.21.

Mål for tilskuddsordningen:

 • Kvalitativ litteratur er tilgjengelig på samisk

Samisk litteraturs søkerbaserte ordning støtter samisk litteratur, både skjønn- og faglitteratur.

Ved behandling av søknader vil Sametinget prioritere digitale utgivelser.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Forlag/foretak som mottar direkte tilskudd til forlagsstøtte over Sametingets budsjett er ikke støtteberettiget over denne søkerbaserte ordningen. Unntaket er om søknaden er på denne prioriteringen: Digital litteratur for barn og unge.

Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Skjønnlitteratur med originalmanus på samisk
 • Faglitteratur med originalmanus på samisk
 • Digital litteratur for barn og unge
 • Oversettelser av litteratur for barn og ungdom til samiske språk

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Tilskuddsmottaker skal ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv i sitt virke og i sine tjenester og produkter.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Dersom søker mottar støtte skal det opplyses at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.

For mer informasjon om beregningsregler – se søknadsskjema og regelverk for ordningen.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål?

Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01
Johan Matteus Triumf
Fágajođiheaddji/Fagleder
E-post
Telefon 78 48 42 81
Mobil 414 60 620