Tilskudd samisk fartøyvern

Tilskudd samisk fartøyvern

Båten er et viktig element i samisk kultur. Samiske båtbyggertradisjoner kan dokumenteres langt tilbake i tid. 

Riksantikvaren fordeler statlige midler til vernede og fredede fartøy over statsbudsjettets kap. 1429 post 74 til fartøyvern. Søknad sendes elektronisk via Digisak, søknadsportalen for kulturminneforvaltningen. Søknaden behandles av Sametinget.

Elektronisk søknadskjema og informasjon om tilskuddsordningen finner du på Riksantikvarens nettside.

Veileder - Tildeling av status som verna skip

Søknadsfrist: 1. november 2020
Tilskuddet gjelder for 2021

Har du spørsmål?

Kjartan Gran
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 84
Mobil 906 91 962
Lars Børge Myklevold
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 73
Mobil 918 02 960