Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger. 

Søknadsfrist: 1. november 2021.

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

Sametinget fordeler tilskuddsmidler fra statsbudsjettets kap. 1429 post 71 til samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.

Tilskuddet gjelder for 2022.

Har du spørsmål?

Kjartan Gran
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 84
Mobil 906 91 962
Lars Børge Myklevold
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 73
Mobil 918 02 960