Koronatiltak overfor kultur- og næringslivet

Koronatiltak overfor kultur- og næringslivet

Tiltak for bedrifter som er særskilt rammet av koronatiltak:

Tidligere innvilgede tilsagn:        

  • Sametinget vil være fleksible med frister for gjennomføring og utbetaling, og vil etter søknad kunne forlenge disse.
  • Omdisponering av deler av tilsagn på grunn av endrede behov i forbindelse med koronasituasjonen vil kunne innvilges etter søknad

Nye søknader om tilskudd:  

Koronatiltak overfor kultur- og næringslivet (PDF, 405 kB)

Variert næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer

Les mer og søk: Variert næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer

Samisk reiseliv: Utviklings- og investeringstiltak

Les mer og søk: Samisk reiseliv: Utviklings- og investeringstiltak

Kreativ næring: Utviklings- og investeringstiltak

Les mer og søk: Kreativ næring: Utviklings- og investeringstiltak