Kreative næringer - søkerbasert tilskudd

Kreative næringer - søkerbasert tilskudd

Samiske kreative næringer er definert som bedrifter og andre aktører som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.

Åpen søknadsfrist

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • 5 bedrifter øker sin årlige omsetning til over kr 1 500 000.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Aktører innen samisk kultur- og kreative næringer som starter utviklingsprosjekter som gir nye produkter/tjenester eller nye/innovative produksjonsmetoder.
 • Prosjekter/tiltak som bidrar til at produkter og tjenester med basis i samisk kulturuttrykk når nye og større markeder.
 • Investeringer som styrker inntjeningen og er nødvendig for å skape større lønnsomhet for kultur- og kreative næringsaktører.
 • Tiltak som er med på å styrke merkevaren til bedriften.
 • Tiltak som styrker økonomistyringen til bedriften.

Hvem kan få tilskudd:

 • Enkeltpersonforetak
 • Aksjeselskap
 • Foreninger og stiftelser som kan vise til at prosjektet/tiltaket kommer privat næringsliv til gode.

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 50% tilskudd av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er kr 500 000.
 • Nedre grense for tilskudd er kr 30 000.
 • Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over kr. 8 000 000.

Særregler for etablerertilskudd

 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 75 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 75 % av godkjent kostnadsramme. Maksimalt tilskudd er inntil kr. 250 000.
 • Etablerertilskuddet kan for eksempel ytes til delvis dekning av egen lønn, konsulentbistand til f.eks. kunde- eller markedsundersøkelser, testing av produkter og/eller tjenester i forbindelse med å sjekke markedet, reisekostnader, mindre investeringer og andre kostnader som naturlig påløper i etablererfasen. Dekning av egen lønn kan ikke kombineres med å legge inn eget arbeid som en kostnadspost i prosjektet.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk Kreative næringer - søkerbasert tilskudd 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Har du spørsmål?

Per Oskar Andersen
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 15