Variert næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer