Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen

Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen

Søknadsfrist: Åpen søknadsfrist

Hvem kan få tilskudd:

  • Grunnskoler og videregående skoler med elever som får opplæring i samisk.
  • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Hva kan man få tilskudd til:

Man kan få tilskudd til prosjekter som implementere samisk tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen og læreplaner.

Prioriteringer 2020:

  • Tiltak/prosjekter som vil bidra til økt bruk av samisk tradisjonell kunnskap i skoleverket og hvor kunnskapsoverføring skjer fra eldre til yngre generasjoner med fokus på birgen, duodji/ duodje/duedtie og samisk språkopplæring.
  • Prosjekter hvor elever får samisk språkopplæring gjennom praktisk arbeid.
  • Opplæringsprosjekter som bidrar med økt bruk av muntlig fortellertradisjon og joik, duodji/ duodje/duedtie.
  • Tiltak innen utmarksbruk og fangst/fiske der fokus er på samisk språkopplæring gjennom praktisk arbeid.
  • Verddestallan/Rádnastallat/Vïenestalleme.
  • Reindrift.

Hvor mye kan man få:

Tilskudd inntil kr 150 000.

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Regelverk for søkerbasert tilskudd 2020 - tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen (PDF, 692 kB)

Har du spørsmål?

Berit Sara Sara Buljo
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 26
Inger Anne Marie Pulk
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 07
Mobil 900 10 375