Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen

I den nye tilskuddsportalen vil man finne alt på én plass. Søknadsskjema, status for innsendte søknader og rapportering av tilskudd gjøres i portalen. Man kan også ha enklere dialog med saksbehandler.

I første omgang lyses tre tilskuddsordninger ut i portalen:

  • Stipend for høyere utdanning
  • Marine næringer
  • Variert næringsliv

Logg inn i tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen skal tas i bruk for alle Sametingets tilskuddsordninger innen utgangen av 2021.