Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen

I den nye tilskuddsportalen vil man finne alt på én plass. Søknadsskjema, status for innsendte søknader og rapportering av tilskudd gjøres i portalen. Man kan også ha enklere dialog med saksbehandler.

  Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

  • Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

  Slik gjør dere det i systemet:

  1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
  2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
  3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

  Logg inn i tilskuddsportalen