Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Åpen søknadsfrist

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.
 • Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de bykommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.

Hvem kan få tilskudd:

 • Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner i kommuner og fylker som Sametinget har samarbeidsavtaler med.

Så mye kan du få i støtte:

 • Nedre grense for tilskudd til prosjekter eller tiltak er kr 30 000.
 • Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over
  kr 8 000 000.
 • Sametinget kan bidra med støtte på inntil 40% av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd inntil kr 400 000.
 • Eget arbeid kan ikke overstige 20 % av godkjente prosjektkostnader. Det stilles krav til underskrevne timelister. Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Sametinget vurderer eget arbeid individuelt i hver søknad, dette gjelder også krav til egenkapital.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for regional utvikling – søkerbasert tilskudd 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Li gus dujna gatjálvisá?

Emma Margret Skåden
Seniorrådgiver kultur
Epost
Telefon 78 47 41 01
Inger Tjikkom
Seniorrådgiver kultur
Epost
Telefon 78 47 40 45
Anders Linga
Kontaktperson Tilskudd til marine næringer
Epost
Telefon 78 47 40 35