Tilskudd til utvikling av læremidler

Søknadsfrist: 02.05.2023 kl. 12.00.

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Søknadsskjema - Tilskudd til utvikling av læremidler

Mål for tilskuddsordningen:

 • Sametinget utvikler læremidler på samiske språk i alle fag og som er i tråd med læreplanverket for grunnopplæringen.

I Sametingets reviderte handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2024 (DOCX, 5 MB) defineres fokusområder i planperioden.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Læremidler på sørsamisk:
  • Samisk som førstespråk 5.-7. årstrinn.
  • Samisk som andrespråk, samisk 2, 10. årstrinn.
  • Samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 4 videregående opplæring.
  • Samisk som andrespråk språk, samisk 4. vg3.
    
 • Læremidler på lulesamisk:
  • Samisk som førstespråk vg1-vg3.
  • Samisk som andrespråk, samisk 2, 7. trinn.
  • Samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 4 videregående opplæring.
 • Læremidler nordsamisk:
  • Samisk som andrespråk - samisk 3, nivå 4 videregående opplæring.
  • Samisk historie og samfunn, videregående opplæring.
    
 • Læremidler i tverrfaglige temaer på nord-, lule- og sørsamisk:
  • Árbevirolašmáhttu / Tradisjonell kunnskap.

   De tverrfaglige læremidlene skal inneholde en eller flere komponenter som passer for elever med behov for særskilt tilrettelegging.
 • Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk utover ordinær tilpasning:
  • Skolelydbøker til elever fra mellomtrinnet til videregående opplæring i fagene samisk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.
  • Lettleste bøker for ulike nivå og fagområder.
  • Konkretiseringsmateriell.

For særskilte tilrettelagte digitale læremidler innebærer dette tilrettelegging utover allerede eksisterende krav om universell utforming.

Det kan gis tilskudd til prosjekter utenfor de oppgitte prioriteringene, Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter som ikke er med i årets prioritering, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon på behovet.

Hvem kan få tilskudd:

 • Forlag, foretak, offentlige og private institusjoner.
 • Søker skal være tilstrekkelig faglig og organisasjonsmessig kvalifisert til å oppfylle oppdraget.

Vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for læremiddelutvikling - søkerbasert tilskudd 2023 (PDF, 294 kB)

Mal - Kostnadsoverslag digitale læremidler - Gollomerostallan digitála oahpponevvuide - beregningsregler nordsamisk (XLSX, 20 kB)

Mal - Kostnadsoverslag digitale læremidler - Gollomerostallan digitála oahpponevvuide - beregningsregler sør- og lulesamisk (XLSX, 16 kB)

Mal - Kostnadsoverslag trykte læremidler Gollomerostallan deaddiluvvon oahpponevvuide - davvisámegiela gollovuoddu (XLSX, 20 kB)

Mal - Kostnadsoverslag trykte læremidler Gollomerostallan deaddiluvvon oahpponevvuide - beregningsregler for sør- og lulesamisk (XLSX, 19 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til utvikling av læremidler

Dov leah gyhtjelassh?

Berit Sara Sara Buljo
Raeriestæjja maadthlïerehtimmie
Epost
Telefon +47 78 48 42 26