Stoerretjåanghkoe golken 11.- 13. b.

Stoerretjåanghkoe aalka dæjstan, golken 11. b. ts. 09.00 jïh orreje duarstan, golken 13. b. 

Vuartesjh aamhteselæstoem jïh programmem

Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov er ute på høring

Høringsfrist er 22. desember 2022. Les mer

Saernieh