Rijmmo

Plenumsmøte

På grunn av koronasituasjonen så avholdes Sametingets komitémøter 22.- 26.02.2021 og Sametingets plenumsmøter 8.- 12.03.2021 digitalt.

Komitémøtene starter tirsdag 23. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 26. februar innen kl. 15.00 via Teams. 

Plenumsmøtet starter tirsdag 9. mars kl. 09.00 og avsluttes fredag 12. mars innen kl. 15.00 via Interactio.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Goassa
Tirsdag 09.03.2021 09.00 - fredag 12.03.2021 15.00
Gånnå
Digitála/Digitalt

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

01/21 Konstituering
02/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/21 Kunngjøring av nye saker
04/21 Spørsmål til Sametingsrådet
05/21 Sametingets årsmelding 2020
06/21 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2021
07/21 Samiske rettigheter i ny opplæringslov
08/21 Søknad om permisjon fra sitt verv som representant – Márjá-Liissá Partapuoli
09/21 Sametingets rolle i rettsprosesser, rettshjelp og samisk rettsikkerhet
10/21 Vårjakt på ender i Kautokeino kommune
11/21 Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern
12/21 Valg av forberedende fullmaktskomité

Saksfremlegg

Program Sametingets plenumsmøter 9.- 12.03.2021 - via Interactio

Mandag 8. mars

09.00 - 10.00 Testing av Interactio – representantene
10.00 - Gruppemøter
13.00 President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte via Teams

Tirsdag 9. mars

før lunsj 09.00 - 12.00
saker:
Sak 01/21 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 02/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 03/21 Kunngjøring av nye saker
Sak 04/21 Spørsmål til Sametingsrådet

Onsdag 10. mars

før lunsj 09.00 - 12.00
saker
Sak 05/21 Sametingets årsmelding 2020
Sak 06/21 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2021
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 07/21 Samiske rettigheter i ny opplæringslov
Sak 08/21 Søknad om permisjon fra sitt verv som representant – Márjá-Liissá Partapuoli

Torsdag 11. mars

før lunsj 09.00 - 12.00
saker:
Sak 09/21 Sametinges rolle i rettsprosesser, rettshjelp og samisk rettsikkerhet
Sak 10/21 Vårjakt på ender i Kautokeino kommune
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
Lunsj kl. 12.00 - 15.00
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 11/21 Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern
Sak 12/21 Valg av Forberedende fullmaktskomité
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 - 17.00

Fredag 12. mars

før lunsj 09.00 -
Ållestjåhkanimseminárra duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå bargo birra Sámen:
Kl 10.00 - 10.10: Sámedikkepresidænnta Aili Keskitalo rahpá seminárav.
Kl 10.10 - 10.20: Varrudagá stivrrasáhkadoalles Svieriga Sámedikken Per-Olof Nutti.
Kl 10.20 - 10.30: Varrudagá sáhkajådediddjes Suoma Sámedikken Tuomas Aslak Juuso
Kl 10.30 - 10.50: Sáhkavuorro Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå jådediddjes Dagfinn Høybråten.
Kl 10.50 - 11.00: Båddå
Kl 11.00 - 11.20: Sáhkavuorro Prosjæktajådediddjes duohtavuodakommisjåvnå gárvedimprosessan, Marie Enoksson.
Kl 11.20 - 11.40: Sáhkavuorro stáhtalasj åvdåstiddjes bargos Suoman, Maiju Ranta.
Kl 11.40 - 12.00: Tsuojggidusá ja gatjálvisá
Kl 12.00 - 12.10: Tjoahkkájgæsos ja låhpa Sámedikkepresidentas Aili Keskitalo