Máksemus Sámediggáj

Máksemus Sámediggáj

Dån i máhte máksemusáv (rieknigav) e-påsta baktu sáddit. Dån hæhttu máksemusáv elektråvnålasj standárdajn EHF jali páhperhámen påstan sáddit.  

Elektråvnålasj máksemusáv sáddit (EHF) 

Digitaliseringsrundskrivet milta gájbeduvvá stáhta vidnudagájs galggi gájbeduvvat máksemusájt elektråvnålasj standárdajn, elektronisk handelsformat (EHF). Utenlandske leverandører skal bruke standarden PEPPOL BIS.

Máksemusá Sámedikke elektråvnålasj máksemusadræssa l Sámedikke organisasjåvnånummar: 974760347

Mierkki máksemusáv diŋŋgomreferansájn: 1660 + diŋŋgodiddje åvddåbokstáva, buojk: 1660XXX.

Válde aktijvuodav diŋŋgodiddjijn jus ij referánsav almoda. 

Majt hæhttu dån gálvvoásadiddjen dahkat EHF-máksemusájt sádditjit?

Diedo EHF birra DFØ næhttabielijn 

Diedo EHF birra Difi næhttabielijn

Sámedigge l oassten Direktoratet for økonomistyring:is. Dån máhtá guládallat DFØ:jn gatjálvisáj elektråvnålasj máksemusá birra, e-poassta: elfak@fdo.no jali telefåvnån 40767157. 

Páhpermáksemusáv sádditjit

Jus i máksemusáv EHF-formátan uddni sáddi, máhtá máksemusáv páhperhámen Sámedikke máksemusadræssaj sáddit: 

Sámedikke máksemusadræssa:

Sámediggi - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Mierkki máksemusáv diŋŋgomreferansájn!