Hva skjer?

Plenumsmøte 5.-8. mars 2024

Sametinget vier hele plenum i mars til behandling av innholdet i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Plenumsmøtet starter tirsdag 5. mars og avsluttes fredag 8. mars. 

I forbindelse med plenumsbehandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir det et omfattende kulturelt program på Sametinget.

Se saksliste og program for plenumsmøtet

Les mer om det kulturelle programmet

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Behandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir en historisk hendelse i Sametingets plenum, og den største enkeltsaken Sametinget har fått til behandling så langt. Sametingsrådet fremmer til sammen åtte saker til behandling i mars som kommenterer rapporten.

Les mer om behandlingen av rapporten og de 8 sakene

Aktuelt