Hva skjer?

Komitémøter og plenumsmøte

Plenumsmøtet starter tirsdag 11. juni og avsluttes fredag 14. juni 2024.

Se saksliste og program for plenumsmøtet

Fagkomiteene fremmer innstilling til plenum. Komitémøtene starter tirsdag 28. mai og avsluttes fredag 31. mai 2024.

Se saksliste og program for komitémøtene

Samehets.no – en veileder for rapportering og anmeldelse av samehets

Det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter og muligheter man har dersom man opplever samehets. Derfor har Sametinget, i samarbeid med Politidirektoratet, lansert nettsiden samehets.no. Nettsiden henvender seg til samer som har opplevd samehets, og gir veiledning om hva en kan gjøre i ulike situasjoner. Veilederen tar utgangspunkt i ulike arenaer hvor man kan oppleve samehets.

Gå til samehets.no

Aktuelt