Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Høring på forslag til etiske retningslinjer

Sametinget inviterer til høring på utkast til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale.

Arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat

Sametinget har fått i oppgave å komme med innspill til Stortinget om Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!