Hva skjer?

Plenumsmøte 1. - 4. desember

Plenumsmøtet starter tirsdag 1. desember kl. 08.30 og avsluttes fredag 4. desember innen kl. 16.00. På grunn av Koronasituasjonen så avholdes plenumsmøtet digitalt.

Se saksliste og program

Besøk Sametinget digitalt

Sametinget gjennomfører normalt omvisninger, men av hensyn til smittevern er alle ordinære omvisninger avlyst ut året 2020. Besøk vår digitale omvisning der du kan se litt av bygningen og få vite litt mer om Sametinget virksomhet:

Watch a digital tour of the Sami Parliament Building, with english subtitles

Aktuelt