Komitémøter og plenumsmøte

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter og plenumsmøte 5.–9. juni 2023 i Karasjok.

Les mer om komitémøtene og plenumsmøtet

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall 30. juni 2023 er det som bestemmer hvordan mandatfordelingen mellom valgkretsene skal være ved neste valg. Hvis du vil være med på å påvirke dette, må du melde deg inn i valgmanntallet innen 30. juni.

Meld deg inn i Sametingets valgmanntall

Her finner du oversikt over valgkretsene

Aktuelt