Hva skjer?

Komitémøter og plenumsmøte

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 21.– 25. november 2022, og Sametingets plenumsmøte 5.–9. desember 2022.

Les mer om komitémøtene

Les mer om plenumsmøtet

Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov er ute på høring

Høringsfrist er 22. desember 2022. Les mer om forslaget til endret reindriftslov og høringen

Se presentasjonen 12. september 2022 av Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov

Aktuelt