Har du registrert bruken av samiske språk i Folkeregisteret?

Det er mulig å registrere kompetanse i samiske språk i Folkeregisteret. Snakker, skriver og/eller leser du et eller flere av de samiske språkene, kan du registrere dette i Folkeregisteret. Registreringer er frivillig.

Klikk her for mer informasjon og registrering

Besøk Sametinget digitalt

Sametinget gjennomfører normalt omvisninger, men av hensyn til smittevern er alle ordinære omvisninger avlyst inntil videre. Besøk vår digitale omvisning der du kan se litt av bygningen og få vite litt mer om Sametinget virksomhet:

Watch a digital tour of the Sami Parliament Building, with english subtitles

Aktuelt