Les for meg! - språk fra første stund 

er et prosjekt som er påbegynt av Sametinget i Norge. 

Vi ønsker at samiske barn skal få best mulig utgangspunkt for språkutvikling. At foreldre, besteforeldre, andre voksne leser høyt for barnet danner et viktig grunnlag for læring og legger til rette for leselyst og senere lese- og skriveopplæring.

Les mer om prosjektet

 

Aktuelt

 • 16.05.2022

  KRONIKK: FN, urfolkskunnnskap og matsystemer

  FN kan virke så langt unna, men er samtidig overalt. De ulike FN-organene gir arenaer for internasjonalt samarbeid mellom stater, og et system for å fremme og beskytte menneskerettigheter. Med tiden har også urfolk fått en tydeligere stemme i det...
 • 16.05.2022

  Reindrifta, nasjonalparkene og Monsen

  Negative karakteristikker mot samer på etnisk grunnlag er ikke greit. Heller ikke når de kommer fra en som er same selv. Derfor var det trist å lese Lars Monsens uttalelser om samer og styremedlem Eva Nordfjell etter at han fikk avslag på søknad...
 • 13.05.2022

  Norge starter arbeidet med FNs internasjonale tiår for urfolksspråk

  FNs generalforsamling har vedtatt at 2022–2032 er FNs tiår for urfolksspråk. Sametinget og Kommunal- og distriktsdepartementet er nå i gang med arbeidet både hjemme og ute i verden.
 • 12.05.2022

  Sametinget om revidert nasjonalbudsjett – Forventningene til statsbudsjettet 2023 øker

  I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2022. Til Sametinget er det satt av 1 million kroner til tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i samiske barnehager.
 • 12.05.2022

  Krever reforhandling av Reindriftsavtalen

  Sametinget krever reforhandlinger i Reindriftsavtalen grunnet den ekstraordinære situasjonen som klimakrisen skaper i Troms og Finnmark. – Sametinget er ikke fornøyd med håndteringen av krisesituasjonen reindriftsnæringen fortsatt står i...