Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Sametingsrådet fremmer til sammen åtte saker til behandling i Sametingets plenum mars 2024. Denne første behandlingen vurderer rapporten overordnet og tematisk etter pilarene som Sannhets- og forsoningskommisjonen har identifisert. I tillegg løfter sametingsrådet egne saker om menneskelige omkostninger og næring. Sametingsrådet vil komme tilbake til plenum med egne saker som blant annet ser på de spesifikke forholdene som gjelder lokalt i de samiske områdene.

Les Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport på Stortingets nettsted

Les innkomne høringsuttalelser fra skriftlig høring