Oppfølging av NOU 2016-18 Hjertespråket

Samisk språkutvalg la frem utredningen NOU 2016: 18 - Hjertespråket i 2016. Målet med utredningen har vært å vurdere og foreslå tiltak for å sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk.