Likestilling

Samepolitikk handler om likestillingspolitikk. Samepolitikken og likestillingspolitikken bygger i stor grad på den samme ideologien der målet er likebehandling av to eller flere i prinsippet likestilte parter. Det kan være samer eller nordmenn, menn eller kvinner, unge eller eldre, homofile eller heterofile. Samepolitikken skal ta hensyn til og involvere alle parter.