Reiseregning og honorarkrav til Sametinget

Reiseregning og honorarkrav til Sametinget

Sånn leverer du reiseregninger, utgiftsrefusjon eller honorarer i app eller på nett.

Skal du ha utbetalt honorar/reiseregning fra Sametinget skal det lages en underskrevet Oppdragsavtale før oppdragets start. Ta kontakt med din kontaktperson i Sametinget.

På bakgrunn av opplysninger i oppdragsavtalen vil det opprettes tilgang til portalen Betalmeg- selvbetjening på nett, hvor du registrerer kravet elektronisk. Du vil motta e-post når tilgangen er opprettet.

Pålogging til portalen

Betalmeg –selvbetjening på nett 

Du logger på via ID-porten. Du kan bruke MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides for å logge inn.

Aktuelle lønnarter for honorarer

Honorarkrav må registreres mot korrekt lønnart for å sikre korrekt utbetaling og rapportering.Disse lønnartene er aktuelle for Sametinget:

  • 5535 – Honorar: generell lønnart for alle honorarer/møtegodtgjørelser
  • 5534 – Honorar timer: timesstyrt lønnart for alle honorarer/møtegodtgjørelser
  • 5533 – Tapt arbeidsfortjeneste

Veiledning

Hvordan bruke nettløsningen eller appen? Her finner du utfyllende brukerveiledninger, inkludert videoveiledninger.

Bruker du Internet Explorer? Portalen virker ikke i nettleseren Internet Explorer. I stedet må du bruke Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox.