Faktura til Sametinget

Faktura til Sametinget

Du kan ikke sende faktura på e-post. Du må sende fakturaer som elektronisk faktura eller på papir i posten.

Sende elektronisk faktura (EHF)

Ifølge Digitaliseringsrundskrivet stilles det krav til at alle statlige virksomheter skal kreve fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF). Utenlandske leverandører skal bruke standarden PEPPOL BIS.

Sametingets elektroniske fakturaadresse er Sametingets org.nr: 974760347

Bestillerreferansen skal alltid oppgis: 1660 + initialer til bestiller, eks: 1660XXX

Ta kontakt med bestiller, dersom referansen ikke blir oppgitt.

Hva må du som leverandør gjøre for å sende EHF-fakturaer?

Informasjon om EHF på DFØs nettsider

Informasjon om EHF på Difis nettsider

Sametinget er kunde av Direktoratet for økonomistyring. Du kan ta kontakt med DFØ for spørsmål om elektronisk faktura, epost: elfak@dfo.no, telefon: 40767157

Sende papirfaktura

Dersom du ikke fakturerer i EHF-format i dag, kan du sende faktura på papir i posten til Sametingets fakturaadresse:

Sámediggi - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Merk faktura med bestillerreferanse!