Faktura til Sametinget

Du kan ikke sende faktura på e-post. Du må sende fakturaer som elektronisk faktura eller på papir i posten.

Sende elektronisk faktura (EHF)

Ifølge Digitaliseringsrundskrivet stilles det krav til at alle statlige virksomheter skal kreve fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF). Utenlandske leverandører skal bruke standarden PEPPOL BIS.

Les Digitaliseringsrundskrivet

Spørsmål og svar om elektronisk handelsformat (EHF)

Les mer om standarden PEPPOL BIS

Sametingets elektroniske fakturaadresse er Sametingets org.nr: 974760347

Bestillerreferansen skal alltid oppgis: 1660 + initialer til bestiller, eks: 1660XXX

Ta kontakt med bestiller, dersom referansen ikke blir oppgitt.

Hva du som leverandør må gjøre for å sende EHF-fakturaer

Les mer informasjon om EHF:

Slik sender du elektroniske fakturaer og papirfakturaer til kunder av DFØ

Slik lager du en EHF faktura og sender den til mottaker. Slik mottar du en faktura og behandler den i eget system

Sametinget er kunde av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Du kan ta kontakt med DFØ for spørsmål om elektronisk faktura, epost: elfak@dfo.no, telefon: 407 67 157.

Sende papirfaktura

Dersom du ikke fakturerer i EHF-format i dag, kan du sende faktura på papir i posten til Sametingets fakturaadresse:

Sámediggi - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Merk faktura med bestillerreferanse!