Besøke parlamentsbygget

Bli med på våre omvisningsturer i Sametinget i Kárášjohka/Karasjok.

Brosjyre om Sametinget (PDF, 3 MB)

Det er "drop-in" omvisningsturer i Sametinget i Karasjok kl. 13 tirsdager, onsdager og torsdager. 

Det betyr at man ikke trenger å melde seg på på forhånd. Det er dessverre ikke omvisningsturer disse dagene de ukene Sametinget har plenumsmøte.

Omvisningsspråk er norsk, samisk og engelsk. Varighet per omvisning er om lag 30 minutter. Maksimum antall personer som kan bli med i en gruppe er 25 personer.

Plenumsmøtedager i 2024:

Uke 10: 5.-8. mars
Uke 24: 11.-14. juni
Uke 39: 25.-27. september
Uke 49: 3.-6. desember

Les artikkel om Sametingets arkitektur
Les artikkel om kunsten på Sametinget

Tilpasset tilbud for grupper

For skoleelever og -klasser i ungdomstrinnet og videregående skoler, organisasjoner, institusjoner og medier tilbys tilpasset omvisning, inkludert korte foredrag om Sametinget, samepolitikk eller andre relevante tema. Tilbudet tilpasses til enhver tid kapasiteten i administrasjonen og den politiske aktiviteten i bygningen.

Kontakt Sametinget om du har særskilte behov.

Åpne møter

Møtene i Sametingets plenum og komitéer er åpne for publikum. Plenum og komitéene har rundt fire møter i året hver. Under møtene er Sametingets kantine også åpen for publikum.

Sametingets bibliotek

Sametingets bibliotek med lese- og studieplasser er åpent mellom 09.00 og 15.30, og kan benyttes av publikum.

Les mer om Sametingets bibliotek

Sametingets kontorsteder

I tillegg til sametingsbygget i Karasjok har Sametinget åtte kontorsteder. 

Les mer om Sametingets kontorsteder

Besøksadresse

Ávjovárgeaidnu 50, Karasjok