Digital omvisning på Sametinget i 2020

Den pågående Covid-19 situasjonen gjør at Sametinget har besluttet å opprettholde restriksjonene vedrørende alle ordinære omvisninger på Sametinget i Karasjok ut året. Det åpnes derfor ikke opp for drop-in omvisninger eller andre ordinære omvisninger høsten og vinteren 2020. Sametinget tilbyr heller en digital omvisning.

Besøke parlamentsbygget

Besøke parlamentsbygget

Bli med på våre "drop-in" omvisningsturer i Sametinget i Kárášjohka/Karasjok kl. 13 tirsdager, onsdager og torsdager, bortsett fra når Sametinget har plenumsmøte.

Plenumsmøter i 2020:
Uke 10: 2. - 5. mars
Uke 24: 8. - 12. juni
Uke 35: 26. - 28. august
Uke 42: 12. - 16. oktober
Uke 49: 30. november - 4. desember

Omvisningsspråk er norsk, samisk og engelsk. Varighet per omvisning er om lag 30 minutter. Maksimum antall personer som kan bli med i en gruppe er 25 personer. Omvisningene er gratis.

Les også: Sametingets arkitektur
Les også: Kunsten på Sametinget

Tilpasset tilbud for grupper

For skoleelever og -klasser i ungdomstrinnet og videregående skoler, organisasjoner, institusjoner og medier tilbys tilpasset omvisning, inkludert korte foredrag om Sametinget, samepolitikk eller andre relevante tema. Tilbudet tilpasses til enhver tid kapasiteten i administrasjonen og den politiske aktiviteten i bygningen.

Kontakt Kommunikasjonsstaben om du har særskilte behov.

Åpne møter

Møtene i Sametingets plenum og komitéer er åpne for publikum. Plenum og komitéene har rundt fire møter i året hver. Under møtene er Sametingets kantine også åpen for publikum.

Sametingets bibliotek

Sametingets bibliotek med lese- og studieplasser er åpent mellom 09.00 og 15.30, og kan benyttes av publikum.

Sametingets kontorsteder

I tillegg til sametingsbygget i Karasjok har Sametinget åtte kontorsteder. 
Les mer om Sametingets kontorsteder

Besøksadresse

Ávjovárgeaidnu 50, Karasjok