Sametingets bibliotek

Sametingets bibliotek har Norges største samling av bøker og annet materiell på samiske språk og om samiske forhold.

Biblioteket skal være et kompetansesenter for samisk litteratur og samisk bibliotektjeneste, og et forvaltningsbibliotek for Sametingets politikere og ansatte. Samlingen skal være tilgjengelig og kjent både for andre bibliotek og enkelt låntakere. Biblioteket er åpent for alle mandag til fredag, kl. 09.00-15.30.

Finn litteratur m.m. i Sametingets bibliotek: