Les for meg! - språk fra første stund

Les for meg! - språk fra første stund er et prosjekt som er påbegynt i 2021 av Sametinget i Norge. 

Vi ønsker at samiske barn skal få best mulig utgangspunkt for språkutvikling. At foreldre, besteforeldre, andre voksne leser høyt for barnet danner et viktig grunnlag for læring og legger til rette for leselyst og senere lese- og skriveopplæring.

Sametingets bibliotek utvikler prosjektet i samarbeid med Foreningen !les, Senter for samisk i opplæring og kommunene rundt om i landet. Inspirasjon til Les for meg! har vi fått fra det norske Bokstart-prosjektet, og lignende prosjekt som er gjennomført i mange land.

Å lese høyt er en gave for barnet ditt og investering i fremtiden!