Les for meg! - Bokgaver

bokgaver til samiske småbarn - Klikk for stort bildeBokgaver til samiske småbarn © Rebecca Borge/MAKE!Graphics

Sametinget har utviklet dette samiske Les for meg-prosjektet i tett samarbeid med Foreningen !les og Bokstart-programmet. 

Prosjektet bygger på samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek i kommunen.  

Sametinget ønsker å støtte lesing, språkutvikling og språkvalg hos samiske småbarnsfamilier. Spesielt med tanke på at samiske språk er truet, og trenger et særlig vern. 

Sametinget har laget en lesekampanje for å engasjere foreldre og andre voksne til å lese på samisk for og med sine barn, helt fra spedbarnsalderen.

Vi har fått laget en flott billedbok for de aller minste, med samiske tekster. Til denne har vi også et større hefte med utfyllende tekster på samisk og norsk til billedboka.

Revungen  - Klikk for stort bildeBilde av boka om Revungen og hefte om Revungen Rebecca Borge

Vi har også bokgaver til barn fra 2-4 år, og 4-6 år, og disse ønsker vi å la folkebibliotekene være med på, å dele ut til barna når de kommer på besøk til biblioteket. 

Lesekampanjen er laget for barn fra 0-6 år. 

Last ned infomateriale og plakater

Når samiske småbarnsfamilier besøker helsestasjonen eller biblioteket skal infomateriale og bøker være tilgjengelige og synlige for dem. 

Helsestasjon kan veilede foreldre om lesing og barnets språkutvikling. 

Samiske foreldre trenger støtte fra helsestasjonen til språkvalg og sin språkreise med sine barn.

Prosjektet vektlegger fordeler med flerspråklighet og oppmuntrer til flittig bruk av samisk allerede fra spedbarnsalderen. 

Helsestasjonen kan legge vekt på betydningen av lesing for småbarn og viktigheten av biblioteket i kommunen, der samiske bøker er tilgjengelige for alle.  

Ugla leser - Klikk for stort bildeUgla leser Rebecca Borge

Ønsker kommunen å være med på Les for meg? 

Om kommunen ønsker være med i lesekampanjen kan helsestasjon og bibliotek blir enige om å samarbeide.

Det kan være greit å velge en kontaktperson som bestiller bokvesker med bokgaver til barna, direkte fra Sametingets bibliotek. 

Sametingets bibliotek ønsker kommunen velkommen som deltager "Les for meg!", og sender pakkene gratis. 

Sametingets bibliotek er tilgjengelig for veiledning og støtter kommunen underveis.  

Veiledning til helsestasjon om lesekampanjen Les for meg! (PDF, 413 kB)

Veiledning til bibliotek om lesekampanjen Les for meg! (PDF, 364 kB)

 

Har du spørsmål?

Marianne Karin Ulriksen Kappfjell
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 40 87