Om Sametinget

Sametinget (nordsamisk: Sámediggi, sørsamisk: Saemiedigkie, lulesamisk: Sámedigge, skoltesamisk: Sää´mtee´ǧǧ, umesamisk: Sámiediggie, pitesamisk: Sámedigge) er et folkevalgt organ for samene i Norge.

39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Det første sametingsvalget ble avholdt høsten 1989 og det første offisielle Sameting ble åpnet 9. oktober 1989 i Karasjok av kong Olav V.