Sametingets joik

Sametingets joik

Ánte Mihkkal Gaup laget joik til Sametinget til Sametingets åpning i 1989.

Sametinget sikret seg i 2019 rettighetene til Sametingets joik, som Ánte Mihkkal Gaup laget til Sametingets åpning i 1989.

Ánte Mihkkal Gaup joiket da joiken for første gang. Nå er joiken tilgjengelig også digitalt.

Når Sametinget har plenumsmøte, så kalles representantene inn til møte med Sametingets joik. For Sametinget er det viktig at tradisjoner synliggjøre, og derfor skal plenumsmøtet samles med joik.

Her kan du lese mer om hva joik er