Sametingets joik

Ánte Mihkkal Gaup laget joik til Sametinget til Sametingets åpning i 1989.

Sametinget sikret seg i 2019 rettighetene til Sametingets joik, som Ánte Mihkkal Gaup laget til Sametingets åpning i 1989.

Ánte Mihkkal Gaup joiket da joiken for første gang. Nå er joiken tilgjengelig også digitalt.

Når Sametinget har plenumsmøte, så kalles representantene inn til møte med Sametingets joik. For Sametinget er det viktig at tradisjoner synliggjøre, og derfor skal plenumsmøtet samles med joik.

Her kan du lese mer om hva joik er

Joiken til Sametinget omhandler den viktige og ærefulle rollen som de folkevalgte politikerne skal gjøre i sitt verv som sametingspolitiker. I joikens tekstdel sier det på nordsamisk at "nå skal du finne frem i både mørke og uvær, følge stiene tråkket opp av våre forfedre, og i takt med naturen stake ut nye veier for oss"

Tekstdelen til Sametingets joik:

"Sámedikki dajahallá, 
Dál don galggat deaivat,
seavdnjadin ja dálkin maid
Čuvodit daid máđiijaid
máttuid geainnolaš bálgážiid
Ja boahttevaš geainnuid dihkkádit
luondduin gulahallamiin
Sámi čáppa vugiiguin
Juo, Sámedikki dajahallá"

Hør Sametingets joik: