Minnetavle av sisti signert av H.M. Kong Olav V som en del av Norges dokumentarv

Minnetavle av sisti signert av H.M. Kong Olav V som en del av Norges dokumentarv

Utsmykningen ble signert av H.K.H. Kong Olav på det garvede reinskinnet i forbindelse med åpningen av det 1. sameting 9. oktober 1989. 

Minnetavlen viser samisk materialbruk der bærekraftighet i materialvalg og utforming er sentral. Den skal gjenspeile og minne om at samer er urfolk med egne verdier og tradisjoner. Navnetrekket ble i ettertid brodert med tinntråd av duojáren Martha Jåma. Trerammen er laget av Jon Ole Andersen.

Sistien vil synliggjøre en historisk hendelse og bidra til økt synlighet og anerkjennelse av samenes politiske status i Norge. Den ble signert av H.M. Kong Olav V som et minne om den historiske åpningen av det 1. sameting.

Utsmykkingen gjenspeiler minner om samene som et nomadefolk og innlandsfolk. Sistien representerer en særegen estetisk uttrykksform, i tillegg til at presentasjonen i seg selv har en stilistisk verdi. Vi anser at sistien med Kong Olav Vs signatur er en viktig del av Sametingets historie og har tung symbolverdi.

Minnetavle av sisti reinskinn signert av H.M. Kong Olav V, 9. oktober 1989 ble tatt opp som en del av Norges dokumentarv i 2020.