Høyere utdanning og forskning

Sametinget har som mål at sektoren bidrar til nødvendig kapasitet og kompetanse for den utviklingen Sametinget ønsker for det samiske samfunnet. Et samfunn som legger til rette for å ivareta, utvikle og bruke kunnskap er godt rustet til fornying og håndtering av ulike utfordringer. Kunnskapsproduksjonen er en innvevd del av samfunnet og samfunnsutviklingen. Høyere utdanning og forskning omfatter alle samfunnsområder og er en del av et hvert menneskes liv. Sektoren bidrar til samfunnsmessig integrasjon, utvikling, alminnelig opplysning og offentlig meningsdannelse.