Implementering av samisk perspektiv i høyere utdanning og forskning

Sametinget har et mål om at samisk perspektiv implementeres i relevante utdanninger for å bidra til å dekke kompetansebehov i det samiske samfunnet.

Sametingets plenum behandlet i desember 2019 saken "Profesjonsutdanninger - implementering av samisk innhold og rekruttering for å møte kompetansebehov i det samiske samfunn". Sametinget har et mål om at samisk perspektiv implementeres i relevante utdanninger for å bidra til å dekke kompetansebehov i det samiske samfunnet. Det er derfor gjennomført flere konsultasjonsprosesser om forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer for høyere utdanning.

Til nå har dette omhandlet lærerutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger som alle gjennom konsultasjoner med regjeringen har fått et samisk innhold.

Sametinget arbeider for at regjeringens styringsdokumenter til utdanningsinstitusjonene skal gi pålegg om implementering av samisk innhold i henhold til forskrift om rammeplaner og nasjonale retningslinjer. Sametinget vil i tillegg til dette gjennom dialog med utdanningsinstitusjonene, arbeide for å bevisstgjøre institusjonene om ansvaret for institusjonalisering av samisk innhold i profesjonsutdanninger.