Prosjektet Árbediehtu

Sametinget oppnevnte i 2019 en arbeidsgruppe for árbediehtu (tradisjonell kunnskap).

Arbeidsgruppens sammensetning

Leder: Anne-May Olli, RiddoDuottarMuseat
Nestleder: Harrieth Aira, Árran
Øvrige medlemmer: 
Kjellaug Isaksen, Senter for Nordlige folk
Solveig Joks, Sámi allaskuvla
Svanhild Andersen, Mearrasiida

Målet er at árbediehtu blir vektlagt som kunnskapssystem ved siden av annen kunnskap. Sametinget er en av mange aktører med ansvar innen feltet árbediehtu, og har et spesielt ansvar som samisk myndighet. 

Etableringen av arbeidsgruppen er en oppfølging av det tidligere arbeidet med árbediehtu som viste behov for dialog mellom institusjonene som har árbediehtu i sin portefølje.

Mandatet for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen for árbediehtu skal redegjøre for å komme med forslag til fremtidig forvaltning av árbediehtu. Arbeidsgruppen skal blant annet i sin redegjørelse foreslå en fremtidig organisering av árbediehtu og de ulike aktørenes roller og ansvar. Arbeidsgruppen skal også foreslå mulige finansieringsordninger for den fremtidige forvaltningen. Det legges til grunn at arbeidsgruppen har dialog med aktuelle aktører innen Árbediehtu. Sametingsrådets redegjørelse av desember 2016 er et av grunnlagene for gruppens arbeid.

Les Sametingsrådets redegjørelse om Árbediehtu (PDF, 345 kB)

Rapport

Arbeidsgruppen har avgitt sin rapport til Sametingsrådet i april 2021. Arbeidsgruppen foreslår i rapporten at Sametinget i årene som kommer må prioritere samisk tradisjonell kunnskap i betydelig større grad enn tilfelle er i dag.

Les rapporten "Máttuid árbi boahtteáigái" (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Les også artikkel i forbindelse med at rapporten ble offentliggjort: Foreslår at Sametinget prioriterer 8,1 millioner kroner til utvikling av samisk tradisjonskunnskap