Prosjektet Árbediehtu

Prosjektet Árbediehtu

Sametinget har i 2019 oppnevnt en arbeidsgruppe for árbediehtu (tradisjonell kunnskap).

Målet er at árbediehtu blir vektlagt som kunnskapssystem ved siden av annen kunnskap. Sametinget er en av mange aktører med ansvar innen feltet árbediehtu, og har et spesielt ansvar som samisk myndighet. 

Etableringen av arbeidsgruppen er en oppfølging av det tidligere arbeidet med árbediehtu som viste behov for dialog mellom institusjonene som har árbediehtu i sin portefølje.

Arbeidsgruppen skal avgi sin rapport til Sametingsrådet innen 20. november 2020.

Mandatet for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen for árbediehtu skal redegjøre for å komme med forslag til fremtidig forvaltning av árbediehtu. Arbeidsgruppen skal blant annet i sin redegjørelse foreslå en fremtidig organisering av árbediehtu og de ulike aktørenes roller og ansvar. Arbeidsgruppen skal også foreslå mulige finansieringsordninger for den fremtidige forvaltningen. Det legges til grunn at arbeidsgruppen har dialog med aktuelle aktører innen Árbediehtu. Sametingsrådets redegjørelse av desember 2016 er et av grunnlagene for gruppens arbeid.

Arbeidsgruppens sammensetning

Arbeidsgruppens leder er Anne-May Olli fra RiddoDuottarMuseat. Nestleder er Harrieth Aira fra Árran.

Kjellaug Isaksen fra Senter for Nordlige folk, Solveig Joks fra Sámi allaskuvla og Svanhild Andersen fra Mearrasiida er gruppens øvrige medlemmer.