Stipend for høyere utdanning

Søknadsfrister:

 • vårsemesteret 1. februar kl. 15.00.
 • høstsemesteret 1. oktober kl. 15.00.

Søknader sendt etter disse datoene realitetsbehandles ikke.

Vær oppmerksom på at du må søke om stipend 2 ganger pr studieår, både i høst- og vårsemesteret​​​​​.

Søknadsskjema - Stipend for høyere utdanning

​​​​​​Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier høsten 2023:

Prioritet 1:

 • Samisk barnehagelærerutdanning.
 • Ordinær barnehagelærerutdanning med samisk profil.
 • Samisk grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse samisk som førstespråk, minimum 30 studiepoeng.
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 60 studiepoeng.
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som andrespråk, minimum 60 studiepoeng.

Prioritet 2:

 • Ordinær barnehagelærerutdanning for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
 • Lektorutdanning 8-13 for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
 • Faglærerutdanninger for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
 • Praktisk- pedagogiske utdanninger for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.

Stipendenes størrelse

Beregningsregler I - prioritet 1

 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Samisk grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 30 studiepoeng
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 60 studiepoeng
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk andrespråk, minimum 60 studiepoeng

Minimum 30 studiepoeng pr semester: kr 25 000

Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester: kr 10 000

Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester: kr 5 000

Bergningsregler II - prioritet 2

 • Ordinær barnehagelærerutdanning
 • Lektorutdanning 8-13
 • Faglærerutdanning
 • Praktisk-pedagogisk utdanning

Minimum 30 studiepoeng pr semester: kr 10 000

Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester: kr 5 000

Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester: kr 3 000

Beregningsregler III - prioritet 1

 • Barnehagelærerutdanning – arbeidsplassbasert med samisk profil – deltid

Kr 18 500 pr semester for studenter som følger studieprogresjonen i studiet, 8 semestre over 4 studieår

Søknadsskjema

Sametingets tilskuddsportal skal brukes for å sende inn søknad.

Denne dokumentasjonen må leveres Sametinget før du kan tildeles stipend:

 • Universitet eller høyskole skal i et samlet dokument bekrefte følgende som er aktuelt for omsøkte stipend:
  • Studie og antall studiepoeng
  • Bekreftelse på at samisk er en del av fagkretsen i grunnskolelærerutdanningen
  • Bekreftelse på betalt semesteravgift
  • Bekreftelse på avlagt eksamen for tidligere tildelt stipend
 • For arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil, må du i tillegg dokumentere ansettelsesforhold i minst 25% stilling i samisk barnehage eller samisk avdeling i ordinær barnehage, eller avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå
 • For ordinær barnehagelærerutdanning må du i tillegg dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • For lektorutdanning, faglærerutdanning og praktisk- pedagogiskutdanning må du i tillegg dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå.

Rapportering

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.10.2023
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02.2024

Regelverk for stipend for høyere utdanning 2023 (PDF, 232 kB)

Søknadsskjema - Stipend for høyere utdanning

Har du spørsmål?

Lisbeth Eira
Ossodatdirektevra/Avdelingsdirektør
E-post
Telefon +47 78 48 42 09
Kathrine Anti
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 41 25
Per Thomas Aira Balto
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon +47 78 47 40 96