Stipend og tilskudd

Sametingets tilskuddsportal stenges for nye søknader fra og med 23.11.22 og vil være stengt ut året. Søknadene som er kommet før denne datoen behandles fortløpende. Det vil være mulig å søke på ordningene for 2023 fra og med 09.01.23.

Budsjettet for de fleste tilskuddsordningene er brukt opp, og sametingsrådet har derfor besluttet å stenge muligheten for å sende inn nye søknader om tilskudd.

--------------------------------

Slik logger du inn i tilskuddsportalen

Enkeltpersoner:

 • Lag bruker med BankID.

Foretak/institusjoner:

 • Lag bruker med BankID og knytt deg deretter til foretaket/institusjonen.
 • Bruk hovedorganisasjonsnummeret. Underenhetenes org.nr skal ikke brukes.
 • Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.
  • For enkeltpersonsforetak godkjennes den som er innehaver.
  • For AS godkjennes daglig leder/adm. dir., styreleder eller den som har signatur/prokura.
  • For ANS/DA godkjennes daglig leder/adm. dir., styreleder eller den som har signatur/prokura.
  • For forening/lag/innretning godkjennes daglig leder, styreleder eller den som har signatur/prokura.
  • For kommuner og fylkeskommuner godkjennes kommune-/fylkeskommunedirektøren.
  • For universiteter og høgskoler godkjennes daglig leder/adm. dir.
 • Sametinget godkjenner registreringen av foretaket/institusjonen. Deretter administrerer foretaket/institusjonen selv sine brukere.
  Tilganger i Sametingets tilskuddsportal
 • For kunne sende inn en søknad må du ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Den som har rollen Ledere i systemet har denne fullmakten.

Trenger du hjelp, send e-post til:

doarjja@samediggi.no