Stipend og tilskudd

Sametinget forvalter diverse stipend og tilskudd som er med på å bevare og videreføre samisk kulturarv.