Tilganger i Sametingets tilskuddsportal

Sametinget godkjenner registreringen av foretaket/institusjonen. Deretter administrerer foretaket/institusjonen selv sine brukere.

Vi minner om at foretaket/institusjonen må sørge for at tilgangene til enhver tid er oppdaterte.

Rollene i Sametingets tilskuddsportal

  • Standard bruker. Kan opprette søknader.
  • Ledere: Kan forplikte foretaket ved å sende inn søknader og akseptere vilkår for tilskudd.
  • Administrator: Kan administrere organisasjonen, for eksempel gi tilganger, endre telefonnummer og e-postadresse.

Administrering av brukere i Sametingets tilskuddsportal

Gjøres av den som har rollen Administrator.

  • Trykk på Administrer brukerkontoer.
     
  • Trykk på Rediger på brukeren du vil redigere.
  • Sett deretter brukeren som aktiv.
  • Du kan også invitere nye brukere til organisasjonen. Dette gjør du ved å trykke Inviter ny bruker.