Tilganger i Sametingets tilskuddsportal

Sametinget godkjenner registreringen av foretaket/institusjonen. Deretter administrerer foretaket/institusjonen selv sine brukere.

Vi minner om at foretaket/institusjonen må sørge for at tilgangene til enhver tid er oppdaterte.

Rollene i Sametingets tilskuddsportal

  • Standard bruker. Kan opprette søknader.
  • Ledere: Kan forplikte foretaket ved å sende inn søknader og akseptere vilkår for tilskudd.
  • Administrator: Kan administrere organisasjonen, for eksempel gi tilganger, endre telefonnummer og e-postadresse.

Administrering av brukere i Sametingets tilskuddsportal

Gjøres av den som har rollen Administrator.

  1. Logg inn på Sametingets tilskuddsportal (https://doarjja.samediggi.no).
  2. Trykk du på navnet ditt i høyre hjørne og velg Administrer organisasjon.
  3. Velg Administrer brukerkontoer.
  4. Trykk på Rediger på brukeren du vil redigere.
  5. Sett deretter brukeren som aktiv.