Innføring i Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være innført i Sametingets valgmanntall. Valgmanntallet er ikke et etnisk register, men skal du avgi stemme ved sametingsvalget må du være innført i Sametingets valgmanntall. Skal du innføres i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg.

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten     

a) har samisk som hjemmespråk, eller 
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller 
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.     

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.     

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Innføring i Sametingets valgmanntall skjer sentralt i folkeregisteret og om du melder flytting i folkeregisteret, så følger innføringen med. Om du ikke melder flytting til folkeregisteret, så er det likevel bare bosted registrert i folkeregisteret som gjelder. 

Innføring via internett

For å melde deg inn via internett må du logge inn på ID-portalen/MinID. Ved innmelding kan du bli bedt om å lage deg brukernavn og passord gjennom den offentlige ID-portalen. Dette gir deg tilgang til digitale skjemaer på Sametingets hjemmeside. Det er ikke Sametinget som forlanger bruker, det er DIFI som forlanger det.

Sametinget bruker folkeregistrert adresse i manntallet. Grunnen er at valgmanntallet gir stemmerett og du har stemmerett i den kommunen du er folkeregistrert bosatt i.

Dersom adresse mangler, så legger du inn din folkeregistrerte adresse i profilen din. Dette gjør du ved å trykke inn på «rediger profil» oppe til høyre, der legger du inn din adresse. Hvis det ikke fungerer, så trykker du «slett bruker» inne i «rediger profil», da blir du automatisk logget ut. Når du da logger inn igjen så må du legge inn all infoen din på nytt.

Innføring i Sametingets valgmanntall

Innføring via papirskjema

Last ned pdf-skjemaet under, fyll det ut og send det utfylt og underskrevet til Sametinget.     

Innføringsskjema (nordsamisk-norsk) (PDF, 204 kB)
Innføringsskjema (lulesamisk-norsk) (PDF, 198 kB)
Innføringsskjema (sørsamisk-norsk) (PDF, 201 kB)

Slik behandler Sametinget innføringer i Sametingets valgmanntall   

Det er Sametingets administrasjon som behandler begjæringer om innføring i Sametingets valgmanntall, og det skjer i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak.

For best mulig saksbehandling, så anmoder Sametinget at personer som avgir erklæring legger ved tilstrekkelige opplysninger og eventuell dokumentasjon på at kriteriene er oppfylt. Ved mangelfulle opplysninger vil Sametinget sende brev til vedkommende med anmodning om flere opplysninger.

Du kan søke opplysninger om samisk som hjemmespråk i folkeregisteret, kirkebøker, slektsbøker eller bygdebøker. Det er også mulig å søke i digitale arkiv som finnes på internett.   

Her kan det foretas søk på Digitalarkivet   

Her kan du søke i folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 1910 - Registreringssentral for historiske data   

Dersom du har samiske forfedre fra andre land enn Norge, kan du ta kontakt med de respektive landenes statsarkiv.   

Sametinget kontrollerer opplysningene, og dersom begjæringen blir godkjent vil du få brev om det. Sametinget beregner for tiden en saksbehandlingstid på omtrent tre måneder.   

Frist for innføring

Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så er fristen for innmelding 30. juni valgåret. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.     

Utmelding av Sametingets valgmanntall

For å melde deg ut av Sametingets valgmanntall, så logger du inn på ID-portalen/MinID og fyller ut skjema: 

Utmelding av Sametingets valgmanntall

Klage på avslag      

Dersom du har fått avslag på din begjæring om innføring i Sametingets valgmanntall, så har du adgang til å klage på avslaget. Klage sendes via skjema innen 3 uker.

Klage på avslag om innmelding i valgmanntallet   

eller pr. post til:      

Sámediggi - Sametinget       
Postboks 3       
9735 Kárášjohka      

Veiledning      

Dersom du har spørsmål eller har behov for veiledning, ta kontakt med Sametinget på tlf. 78 47 40 00, eller pr. e-post: samediggi@samediggi.no

Personvern

For informasjon om dine rettigheter ved Sametingets behandling av dine personopplysninger, se Sametingets personvernerklæring. Her kan du for eksempel finne informasjon om innsyn, retting, sletting og sperring av egne personopplysninger, og kontaktinformasjon til Sametingets personvernombud. 

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger per e-post.

Les Sametingets personvernerklæring